Гиподинамия: себептері, белгілері, проблемалары

Соңғы жылдарда жұмыстағы және үйдегі еңбек ету мөлшері, сондай-ақ тағы басқа себептерге байданысты адамдарда күн режимінің жетіспеушілігі, қозғалыстың аздығы ағзаға өзгерістер енгізетін гиподинамияның пайда болуына әкеліп соқтырады. Гиподинамия деп бұлшық еттердің қозгалыс белсенділігінің төмендеуін айтады.

Артериялык гипертензия (АГ) - артериялық қан қысымының мерзімдік немесе тұракты жоғарылауы. Гипертониялық ауру - әлемдегі ең кең таралған аурулардың бірі. Артериялық қысымның жоғарылау себебі күрделі және әралуан. Қазіргі кезде бұл сырқаттың себебін дәл анықтау қиын. Әрине, гипертониялық аурудың даму механизмінде адамның жүйке жүйесінің жағдайы маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, артериялық қысымды жоғарылататын басқа да ілеспелі аурулар болады, мысалы, пиелонефрит, эндокриндік жүйе аурулары, тамырдың туа біткен ерекшеліктері және т.б.

Өмірдің барлық кезенінде салауатты өмір салтына қатысты көзқарасты  қалыптастыру арқылы денсаулықты сақтау  және нығайту, денсаулықты сақтау сұрақтары бойынша тұрғындардың, қоғамның және денсаулық сақтау мамандарын ақпараттандыру арттыру, кешенді медициналық көмек көрсету бағытында дамыту(МӘМС, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі), облыс тұрғындарына медициналық қызметтерге қолжетімділікті қамтамасыз ететін Ұлттық скринингтік бағдарламаның жұмыс жасауы.

09.12.2021 года проводится семинар на тему Семинар Острый коронарный синдром проводит Врач Тажибаева Светлана Максутовна Врач Кардиолог Казталовской районной больницы

24-30 апреля 2018 года проведена неделя иммунизации под лозунгом "Вакцины работают, чтобы защитить вас и окружающих вас людей от серьезных заболеваний! В ходе недели иммунизации активно проводилась санитарно-просветительная работа среди населения с раздачей ИОМ В медицинских организациях, школах и ДДУ организованы угольки здоровья, проведены беседы, тренинги, родительские собрания, конкурсы детского рисунка.

С 1 по 30 апреля 2018 года проведен месячник по профилактике травматизма под девизом "Безопасная жизнь !" Цель: повышение осведомленности населения о профилактике травматизма ( бытового и дорожно-транспортного) укрепление и сохранение жизни населения, усиление ответственности и привитие навыков самосохранительного поведения, концентрация внимания общественности к проблеме травматизма, информирование населения о мерах предупреждения всех видов травм.

7 апреля 2018 года в честь Всемирного Дня здоровья в Казталовской ЦРБ проведен День открытых дверей под девизом «Я – за здоровый образ жизни!» Цель: повышение ответственности каждого гражданина за сохранение и укрепление своего здоровья от рождения и до пожилого возраста, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, привитие здоровье сберегающих навыков, способствующих повышению качества жизни и долголетию.